Elektroninės parduoduotuvės sraiges.lt pirkimo-pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir E-parduotuvės savininkas, valdytojas ir prekių pardavėjas yra Ernesto Vaičiaus „Aspersa” sraigių ūkis, ŪP Nr. 0119866, veiklos adresas Pavuolio k., Kruonio sen., Kaišiadorių raj., Lietuva, (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Maisto tvarkymo subjekto atpažinimo numeris Nr. 49-16, išdavimo data: 2014 10 21 Šiose Taisyklėse taip pat įvardijamos prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka bei kitos su prekių pirkimu-pardavimu „sraiges.lt“ internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Su pakeitimais, taisymais ar papildymais Pirkėjas gali susipažinti kiekvieną kartą prieš patvirtindamas pirkimo užsakymą. 

2. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje prekių užsakymo formoje paspaudžia mygtuką „Pirkti dabar“ ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

2.2. Kiekviena pirkimo-pardavimo sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra registruojama ir saugoma „sraiges.lt“ elektroninės parduotuvės duomenų bazėje.

3. Asmens duomenų saugumo garantija

3.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, turi nurodyti užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pardavėjas patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami tik prekių pardavimo elektroninėje parduotuvėje „sraiges.lt“ tikslais ir nebus atskleisti tretiesiems asmenims. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

4. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „sraiges.lt“ elektroninėje parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, internetinės parduotuvės nustatyta tvarka bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

4.2. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo(jei tokia yra) išlaidas.

4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti ne maisto prekių pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai pranešdamas Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos, vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, patvirtintomis LR Vyriausybės 2014 m. liepos mėn. 22 d. nutarimu Nr. 738.

5. Pardavėjo teisės ir pareigos

5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

5.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu paštomatu, šių Taisyklių numatytomis sąlygomis ir pristatymo terminais.

6. Prekių kainos ir pristatymas

6.1.  E-parduotuvės prekės pristatomos visoje Lietuvoje.

6.2. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje „sraiges.lt“ nurodomos eurais.

6.3. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, kurio dydis nurodytas E-parduotuvėje prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo mokestis gali būti tiek fiksuotas, tiek priklausantis nuo Pirkėjo užsakytų prekių vertės. 

6.4. Pardavėjas turi teisę nustatyti sumą, už kurią perkant prekes, jos pristatomos nemokamai. Tokia suma nurodoma E-parduotuvėje. Atsižvelgiant į tai, kad pristatymo paslaugas teikia trečiasis asmuo ir nemokamo pristatymo sąlygoms daro įtaką komercinės pristatymo paslaugų sąlygos, Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu panaikinti Pirkėjo galimybę pasinaudoti šiame Taisyklių punkte nurodytu nemokamu pristatymu, perkant už ne mažesnę nei nustatytą sumą, taip pat – pakeisti (sumažinti ar padidinti) sumą, už kurią įsigyjant prekes jos pristatomos nemokamai. Tokie pakeitimai netaikomi jau pateiktiems Pirkėjų užsakymams, išskyrus atvejus, kai nustatoma, kad toks nemokamas pristatymas prieštarauja teisės aktams.

6.5. Pirkėjas atsiskaito už prekes sumokėdamas visą sumą, naudodamasis atsiskaitymo metu vieno iš E-parduotuvėje išvardintų bankų elektronine bankininkystės sistema (banklink), mokėdamas debeto ar kredito kortele arba naudodamasis Paysera mokėjimų sistema, laikydamasis šios sistemos valdytojo skelbiamų taisyklių.

6.6  Sistemai nepranešus apie atliktą mokėjimą užsakymas nepradedamas vykdyti.

6.7  Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos E-parduotuvės sistemoje Pirkėjo nurodytu paštomatu. Pirkėjas įsipareigoja prekes pasiimti pats arba užtikrinti, kad prekes paimtų jo pasiųstas asmuo. Prekių pristatymo informaciją sms žinute Pirkėjui atsiųs pristatymo paslaugas teikiantis trečiasis asmuo. Svarbu! Po sms žinutės Pirkėjas prekes privalo pasiimti per 4 valandas.

6.8. Jei Prekės pristatomos tiesiai Pirkėjui, pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą, Pirkėjas siuntos privalo nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Pirkėjui priėmus siuntą ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad perduotos siuntos pakuotė yra tvarkinga ir nepažeista, siunta yra be defektų, prekių kiekis, kokybė(kiek tai galima nustatyti vizualiai), asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas.

6.9. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjo, prekių gavėjo ar jo atstovo nėra pristatymo adresu ir jis neatvyksta per 5 (penkias) minutes nuo kurjerio atvykimo momento, Pirkėjas neatvyko prekių pasiimti iš paštomato, Pirkėjas registruodamasis E-parduotuvės sistemoje nurodė neteisingą adresą ar paštomatą), pakartotinai prekės nėra siunčiamos.

7. Prekių grąžinimas

7.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti ne maisto prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės pristatymo. 

7.2. Taisyklių 7.1 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.

7.3. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nenaudota, prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, nesuplėšyta pakuotė ir kt.). Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą. Už daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas.

7.4. Pirkėjas negali pasinaudoti Taisyklių 7.1 punkte numatyta teise atsisakyti sutarties, kai sutartis sudaryta dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas (tokiomis prekėmis laikomi visi maisto produktai , kurių galiojimo terminas yra trumpas, įskaitant ir tuos produktus, kurie turi būti laikomi šaldiklyje pagal gamintojo nustatytą temperatūrinį rėžimą). Šiuo atveju pirkėjas privalo kreiptis (ne vėliau, kaip per 24 valandas nuo prekių pristatymo) el. paštu: aspersa.snailfarm@gmail.com arba telefonu: +370 686 25226. Jei Pirkėjas kreipiasi vėliau nei nurodytas terminas, mes neįspareigojame Pirkėjo skundo spręsti Pirkėjo naudai.

7.5. Gavus pažeistą pakuotę dėl netinkamo kiekio, asortimento ar kokybės patvirtinimui Pirkėjas ne vėliau nei per 24 val. nuo prekių perdavimo informuoti Pardavėją el. paštu: aspersa.snailfarm@gmail.com  arba telefonu: +370 686 25226 ,turi padaryti siuntos ir pristatytų prekių nuotraukas ir pateikti jas Pardavėjui .

8. Prekių garantija (ne maisto produktams)

8.1. Parduotų ne maisto prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Civilinio kodekso 6.362 ir 6.363 straipsniuose nustatytais atvejais ir sąlygomis.

8.2. Pardavėjas visais atvejais garatuoja daiktų kokybę (garantija pagal įstatymą). 

8.3. Skundai dėl pristatytų ne tų prekių ar nepristatytų prekių, taip pat dėl netinkamos akivaizdžių trūkumų, pvz., prekių prekinės išvaizdos, ženklinimo ar vizualiai matomų pakuotės viduje esančių kokybės trūkumų teikiami Pardavėjo nustatyta tvarka. Pardavėjas atsako Pirkėjui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo skundo gavimo.

9. Prekių garantija (maisto produktams)

9.1. Visų E-parduotuvėje internete parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

9.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad E-parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais kriterijais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus, išskyrus atvejus, kai skirtumai ir neatitikimai yra sukelti Pardavėjo ar su juo susijusių trečiųjų asmenų veiksmų arba neveikimo. Nuotraukoje esančios Prekės pakuotė (pvz., butelio forma), kita prekės ženklinimo informacija (pvz.: derliaus metai, apdovanojimai ar kt.) ir bendras informacijos išdėstymas ženklinime gali skirtis nuo realios prekės ir jo etiketėje pateiktos informacijos. Informacija Prekės aprašyme, kuri pateikiama E-parduotuvėje, yra bendro pobūdžio, todėl nėra tapati informacijai, nurodomai ant Prekės pakuotės. Ant Prekės pakuotės nurodoma informacija yra išsamesnė ir gali šiek tiek skirtis nuo informacijos, nurodomos E-parduotuvėje pateiktų Prekių aprašymuose. Visada rekomenduojame perskaityti ir vadovautis informacija, esančia ant Prekės pakuotės.

9.3. Prekių garantija maisto produktams nurodyta ant kiekvienos pakuotės, atsižvelgiant į laikymo sąlygas.

10. Atsakomybė

10.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

10.2. Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

10.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

11. Apsikeitimas informacija

11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais adresais.

12. Baigiamosios nuostatos

Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.

Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse arba užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/